Αποστολή Υλικού (φωτογραφίες και χάρτη) στο openwifi.gr

Όνομα / Επώνυμο (Υποχρεωτικό)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Yποχρεωτικό)

Ονομα Δικτύου στο dashboard.openwifi.gr (Υποχρεωτικό)

Γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης και συνοπτική περγραφή του ασύρματου δικτύου

Πρόσθετα σχόλια για το ασύρματο δικτυο ( πχ. συντεταγμένες σε google maps )

Φωτογραφικό Υλικό

Input this code: To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.